دبستان ابتدایی فردوسی گلپایگانپنجم ب – دبستان فردوسی گلپایگان
Twitter response:

پنجم ب

مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ب

آزمون مطالعات اجتماعی پنجم ب

تاریخ آزمون یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ ای ۱۹

مدت آزمون ۶۰ دقیقه

موفق باشید (حیدری)

 

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
رفتن به نوارابزار